• Thông dụng

  Flatulent.
  bụng ọc ạch
  to feel flatulence in one's stomache.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X