• Thông dụng

  Danh từ.

  Belly
  đau bụng
  to have a bellyache.
  no bụng đói con mắt
  his eyes are bigger than his belly
  chép đầy một bụng trứng
  a carp with a bellyful of spawn
  bụng mang dạ chửa
  to be big with child
  Heart.
  con người tốt bụng
  a kind-hearted person.
  vui như mở cờ trong bụng
  heart overbrimming with joy
  bụng bảo dạ
  to think to oneself
  nghĩ bụng
  to think to oneself
  suy bụng ta ra bụng người
  to measure another's foot by one's own last
  bụng làm dạ chịu
  as you make your bed, so you must lie on it

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X