• Thông dụng

  Danh từ.
  field-grass; binoculars.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  binocular
  ống nhòm dùng lăng kính
  prism binocular
  binoculars
  ống nhòm lăng kính
  prism binoculars
  field glass
  field glasses
  glass

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X