• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  breaking stress
  crippling stress
  critical stress
  trạng thái ứng suất tới hạn
  critical stress state
  ultimate stress

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X