• Thông dụng

  Tính từ

  Leisured, leisurely
  sống cuộc sống an nhàn
  to lead a leisurely life, to live in comfort

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X