• Thông dụng

  Động từ

  To feel smug
  tưởng an phận
  Smugness, smug feeling
  an phận thủ thường
  to feel smug about one's present circumstances

  Tính từ

  complacent

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X