• Thông dụng

  Danh từ

  he
  Anh ấytôibạn học với nhau
  He and I are schoolfriends
  Anh ấy kia rồi!
  There he is!

  Tân ngữ

  him
  Tôi chẳng bao giờ tin anh ấy
  I never trust him
  Lại là anh ấynữa ư?
  Is it him again?

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X