• Thông dụng

  Danh từ

  Platform (of a machine)
  bàn máy khoan
  a drilling machine's platform

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bench
  machine table
  platform
  stand
  table
  workbench

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X