• Thông dụng

  Danh từ

  Table
  bàn ăn
  a dinner-table
  bàn vuông
  a square table
  bàn gấp lại được bàn xếp
  a folding table
  bàn đặt bên cạnh giừơng
  a bedside-table
  bàn trang điểm bàn phấn
  a dressing-table
  bàn bi-a
  a billiard-table
  khăn bàn
  a table-cloth
  bày bàn ăn
  to lay/set the table
  dọn bàn sau khi ăn
  to clear the table
  bồi bàn
  waiter, waitress
  bàn thờ tổ tiên
  an altar for ancestor cult
  Board
  bàn để quần áo
  an ironing-board
  cân bàn
  a platform scale
  cuốc bàn
  a field hoe
  hội nghị bàn tròn
  a round-table conference
  Goal, set
  ghi một bàn thắng cho đội mình
  to score a goal for one's team
  thua hai bàn trắng
  to be beaten by two goals (sets) to nil
  thắng ba bàn thua một
  to win by three goals to one
  Game (of chess)

  Động từ

  To discuss
  bàn công tác
  to discuss work, to talk shop
  bàn với nhau về cách làm
  to discuss the way to do something
  bàn tới bàn lui mãi chưa nhất trí
  to discuss and discuss without reaching agreement
  bài báo này bàn về vấn đề giải toả nhà chuột
  this article discusses the problems of slum clearance
  quyển sách Bàn về chuyên chính sản
  the book "On the dictatorship of the proletariat"

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X