• Thông dụng

  Danh từ

  Plane
  dăm bào
  wood shavings
  Feudal court robe

  Động từ

  To smooth with a plane
  bào một tấm ván
  to smooth a plank
  ruột như bào
  to feel a wrench in one's heart

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X