• Thông dụng

  Danh từ bowel; intestine; entrails

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bowel
  hội chứng kích thích ruột (đại tràng co thắt, viêm tràng nhầy)
  irritable bowel syndrome
  hội chứng ruột kích thích
  bowel syndrome
  core
  cáp ba ruột
  three-core cable
  cáp hai/ba/bốn/ruột
  two/three/four-core cable
  cáp một ruột
  single-core cable
  cáp nhiều lõi (nhiều ruột)
  multi-core cable
  cáp nhiều lõi (nhiều ruột)
  multiple core cable
  cáp nhiều lõi (nhiều ruột)
  poly-core cable
  dầu làm ruột
  core binder
  dây hàn ruột nhựa thông
  rosin core solder
  dây hàn của ruột nhựa thông
  rosin core solder
  gỗ ruột
  core of wood
  hộp ruột (đúc)
  core box
  hút ruột cây đá
  core pulling
  nước ruột cây đá
  core water
  rót đầy ruột cây đá
  core filling
  rửa ruột cây đá
  core washing
  ruột bình tỏa nhiệt
  radiator core
  ruột cáp
  cable core
  ruột cát phun
  air-blow core
  ruột cát thổi
  air-blow core
  ruột cây (nước) đá
  ice core
  ruột cây đá
  centre core
  ruột cây đá
  ice core
  ruột chuông xót
  shell core
  ruột dây cáp
  wire rope core
  ruột khuôn
  mold core
  ruột nước (ruột rỗng nước làm nguội)
  water core
  ruột rỗng
  hollow core
  ruột thùng giảm nhiệt
  radiator core
  ruột tổ ong
  honeycomb core
  sự hút ruột cây đá
  core pulling
  sự làm khuôn bằng ruột
  core molding
  đường kính ruột
  core diameter
  gut
  intestine
  ruột già
  large intestine
  ruột non
  small intestine
  mandrel

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  cockle
  filler
  ruột cho nhỏ
  short filler
  ruột từ thuốc phế phẩm
  scrap filler
  gut
  intestine
  ruột già
  large intestine
  ruột non
  narrow intestine
  ruột non
  small intestine
  sự tháo ruột
  intestine chute

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X