• Thông dụng

  Tính từ

  Topsyturvy, higgledy-piggledy
  đồ đạc để bát nháo
  the furniture was topsyturvy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X