• Thông dụng

  Danh từ

  Name of a playing-card
  gàn bát sách
  half-witted, crazy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X