• Thông dụng

  To go bare-headed in the sun
  đi bêu nắng suốt ngày
  to go bare-headed the whole day in the sun

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X