• Thông dụng

  Động từ.

  To display, to expose to shame
  bọn xâm lược man giết người rồi bêu đầu giữa chợ
  the barbarous aggressors killed people, then displayed their heads at the market place
  bêu anh ta trước hội nghị
  he exposed him to shame at the conference
  phê bình công khai đâu phải bêu xấu
  public criticism does not mean exposure to shame
  đứa con bêu xấu bố mẹ
  the bad child was a shame to his parents

  Tính từ

  Shameful, disgraceful
  thiên hạ biết chuyện đó thì thật bêu quá
  it would be shameful indeed if they knew that
  bêu cái mặt
  shame on you!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X