• Thông dụng

  (khtượng) Advection.
  Tầng bình lưu
  Stratosphere.

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  advection

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  advective

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X