• Thông dụng

  Danh từ

  Poisoned food
  bả chuột
  Rat-poison
  Bait, lure
  bả vinh quang
  The lures of honours and riches

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X