• Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  first order
  hệ bậc nhất
  first-order system
  hệ số bậc nhất
  first-order factor
  quang phổ bậc nhất
  first-order spectrum

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X