• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  ivory

  Giải thích VN: Thuộc, liên quan hoặc giống với [[ngà. ]]

  Giải thích EN: Of, relating to, or resembling this material.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X