• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  absorption basin
  cushioning pool
  floor baffle
  hydraulic jump stilling basin
  stilling basin
  ngưỡng bể tiêu năng
  stilling basin sill
  stilling pool
  toe basin
  water cussion

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X