• Thông dụng

  Threshold.
  Trên ngưỡng của ý thức
  Above the threshold of consciousness.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cut off
  limen
  ngưỡng vi sai bước tần
  step difference limen
  ngưỡng vi sai tần số
  frequency difference limen
  ridge
  sill
  ngưỡng âu
  lock sill
  ngưỡng âu trên
  inlet sill
  ngưỡng bể tiêu năng
  stilling basin sill
  ngưỡng công trình lấy nước
  water intake sill
  ngưỡng cửa
  door sill
  ngưỡng cửa
  sill cell
  ngưỡng cửa
  sill timber
  ngưỡng cửa bằng đá
  stone sill of door
  ngưỡng cửa
  port sill
  ngưỡng cửa sổ
  window sill
  ngưỡng cửa sổ bằng đá
  stone sill of window
  ngưỡng kỳ hạ lưu
  tail mitre sill
  ngưỡng lấy nước vào
  intake sill
  ngưỡng máng tháo
  clap sill
  ngưỡng nhân tạo lòng sông
  artificial sill on river bed
  ngưỡng thu nước
  water-intake sill
  ngưỡng tiêu năng
  baffle sill
  ngưỡng tiêu năng
  counter-sill
  ngưỡng tiêu năng
  stilling basin sill
  ngưỡng tự nhiên
  natural sill
  ngưỡng đá
  rock sill
  ngưỡng đáy
  bottom sill
  ngưỡng đáy
  ground sill
  tấm ngưỡng
  sill plate
  đập tràn ngưỡng rộng
  overfall with a large sill

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  threshold
  giá ngưỡng
  threshold price
  giá trị giới hạn ngưỡng
  threshold limit value
  ngưỡng cảm giác về vị
  taste threshold
  ngưỡng keo tụ
  threshold of coagulation
  ngưỡng nhạy
  threshold of sensitivity
  ngưỡng sai biệt
  divergence threshold
  ngưỡng đóng thuế
  tax threshold
  ngưỡng đóng thuế, mức thu nhập khởi đầu chịu thuế
  tax threshold
  thoải thuận ngưỡng tăng lương
  threshold agreement

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X