• Thông dụng

  Động từ

  To lay down one's life
  nước bỏ mình
  to lay down one's life for the country
  bỏ mình nhiệm vụ
  to lay down one's life for one's duty

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X