• Thông dụng

  Động từ.

  To put, to place.
  bỏ tiền vào túi
  to put money in one's pocket.
  bỏ thuốc độc
  to put poison (vào thức ăn, thức uống..), to poison
  như muối bỏ biển
  like a drop in the ocean
  lửa đỏ lại bỏ thêm rơm
  to pour oil on the fire
  bỏ
  to put in jail
  To devote
  bỏ vốn kinh doanh
  to devote some capital to business, to invest money in business
  bỏ ra một buổi để làm việc
  to devote half a day to some work
  To leave (out)
  bỏ sót mất một chữ
  to leave out a word
  lợn bị bỏ đói
  the pigs were left hungry
  công trình bị bỏ dở
  work is left unfinished
  bỏ quên cái đâu
  to leave one's wallet somewhere
  bỏ ruộng hoang
  to leave land fallow
  bỏ nhà ra đi
  to leave one's home and go off
  bỏ thuyền lên bờ
  to leave one's boat and go ashore
  bỏ hàng ngũ địch
  to leave the enemy ranks
  chạy bỏ xa người đi sau
  to run ahead and leave far behind the person coming after one
  bỏ trốn
  to run away
  bỏ học
  to leave school
  cho con bỏ
  to wean one's child
  bỏ thuốc
  to leave off smoking
  bỏ thói xấu ấy đi
  leave off that bad habit
  bỏ vợ
  to leave one's wife
  dễ làm khó bỏ
  to do what is easy, to leave what is hard
  chọn tinh bỏ thô
  to pick out the grains and leave the chaff
  To let go of, to take off, to let down
  nắm chặt tay ai không chịu bỏ ra
  to grasp someone's hands and not let go of them
  bỏ chào
  to take off one's hat to greet somebody
  bỏ giày dép đi chân không
  to take off one's foot-wear and go barefoot
  bỏ ba xuống
  to let one's knapsack down
  thuyền bỏ neo
  the boat let down its anchor, the boat dropped anchor
  máy bay bỏ bom
  the plane let down bombs, the plane dropped bombs
  bỏ màn đi ngủ
  to let down one's mosquito-net and go to bed
  To lose (nói về con cái chết khi còn nhỏ)
  vừa bỏ một đứa con
  to have just lost a child
  bỏ ngoài tai
  to turn a deaf ear to
  bỏ ngoài tai những lời gièm pha
  ��to turn a deaf ear to disparaging words
  bỏ thì thương vương thì tội nói về tâm trạng
  a burden one loathes to get rid of
  bỏ vật bỏ vạ
  to leave uncared for
  bỏ vật bỏ vạ nguyên liệu ngoài trời
  ��to leave materials uncared for in the open

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X