• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  three-hinged
  giàn ba khớp
  three-hinged truss
  khung ba khớp
  three-hinged frame

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X