• Thông dụng

  Papa, daddy.
  Three; third.
  Một trăm lẻ ba
  One hundred and three.
  Ca ba
  The third shift.
  Several, a few, a handful of, a number of.
  ăn ba miếng lót dạ
  To eat a few bites to appease one's hunger.
  Một cây làm chẳng nên non Ba cây chụm lại nên hòn núi cao
  (ca dao)One tree cant's make a mountain, But a number of trees clumped together make a high mountain.
  Ba bề bốn bên
  From all sides; on all sides.
  Ba chân bốn cẳng
  As fast as one's legs could carry one; at top speed.
  Ba chìm bảy nổi ba bảy
  ba bảy

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  barium
  daddy
  three
  madam
  attle
  cake
  dross
  mud
  remainder
  residue
  residues
  slime
  slurry
  waste

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  residual
  residuum

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X