• Thông dụng

  Danh từ
  Panther

  Tính từ

  Scraggy
  bụng ỏng đít beo
  a swollen belly and a scraggy behind

  Động từ

  To pinch
  beo
  to pinch someones cheek

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X