• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  ice bunker
  bunke (nước) đá rải phía trên
  top-ice bunker
  ice harvesting container
  water ice bunker

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X