• Thông dụng

  Tính từ

  Scrawny, thin and stunted
  còm như que củi
  thin as a lath
  Bent-backed

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X