• Thông dụng

  Danh từ

  Aunt; auntie; Miss; young lady
  A little miss'

  Động từ

  To boil down
  nước đường
  To boil down sirup

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X