• Thông dụng

  Tính từ

  Small, little, tiny
  cây quả
  a tree bearing small fruit
  lớn nuốt
  great fish eat up small
  Secondary (nói về người vợ)
  vợ
  a secondary wife, a concubine
  Soft, low (nói về âm thanh)
  nói quá nghe không
  to speak too softly, hence inaudibly
  cái lầm
  ��that's no small blunder
  hạt tiêu
  ��little body, great mind
  ra to
  ��to make mountains out of molehills

  Danh từ

  Baby
  không ăn đâu
  baby would not eat!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X