• Thông dụng

  Danh từ

  Peacock
  công mái
  peahen
  Danh từ
  work; labour

  Tính từ

  Public; common
  của công
  public property fair; equitable
  bất công
  unfair

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X