• Thông dụng

  Danh từ

  Kennel; cage
  cũi chó
  Dog-kennel Topless cage

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  crib

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  sarcocarp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X