• Thông dụng

  Danh từ

  Cur, ass, donkey
  đồ chó
  what a cur you are!
  ngu như chó
  what an ass!
  Dog
  chó già giữ xương
  to be a dog in the manger
  treo đầu bán thịt chó
  he cries wine and sells vinegar
  chó cắn áo rách
  hardships never come alone
  chó cùng rứt giậu
  beast at bay bites hard
  chó ngáp phải ruồi
  to get a godsend
  như chó với mèo
  to agree like cats and dogs

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X