• Thông dụng

  Danh từ

  Snare, trap
  mắc cạm
  to fall into a snare

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X