• Thông dụng

  Tính từ.

  Busy; occupied; engaged.
  ta mắc nói chuyện
  She was engaged in conversation.
  Động từ.
  to suspend; to hang up; to sling.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X