• Thông dụng

  Động từ

  To arrange (nói về vốn nghệ thuật cũ)
  cải biên một vở tuồng cổ
  to arrange a traditional classical drama

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  modify

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X