• Thông dụng

  Danh từ
  Cabbage

  Động từ

  To change, to alter
  cải tên
  to change one's name
  cải niên hiệu
  to change the dynastic name of the year
  cải lão hoàn đồng
  to change old age and restore youth, to rejuvenate
  cải quy chính
  to turn a new leaf, to mend one's ways
  cải tử hoàn sinh
  to raise from the dead
  To plait in relief, to embroider in relief
  lụa cải hoa
  silk embroidered in relief with a flower design
  chiếc làn cói cải chữ lưa thưa
  a sedge basket plaited in relief with scattered letters

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X