• Thông dụng

  Danh từ

  Port, harbour
  cảng sông
  a river port
  cảng Hải Phòng
  Haiphong port

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X