• Thông dụng

  Danh từ

  Progression
  cấp số cộng
  an arithmetical progression
  cấp số nhân
  a geometric progression

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  progression

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X