• Thông dụng

  Danh từ
  Step
  Rank, level, class
  Grade

  Tính từ

  Urgent, pressing
  việc cấp lắm
  a very pressing business
  provincial: cấp tỉnh, territorial: cấp trung ương, municipal: cấp thành phố

  Động từ

  To grant, to issue
  cấp học bổng cho học sinh
  to grant scholarships to pupils
  cấp giấy phép
  to issue permits

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X