• Thông dụng

  Danh từ

  Police officer
  sở cẩm
  a police station
  (gạo cẩm, nếp cẩm) Violet sticky rice
  rượu cẩm
  violet sticky rice alcohol

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X