• Thông dụng

  Danh từ

  Wine; liquor; drink; alcohol
  say rượu
  to be drunk; to be in wine

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  liquor

  Giải thích VN: 1. Dung dịch nước của một hoặc vài hợp chất hóa học tạo thành./// 2. Một loại chất lỏng được tạo ra sua một quá trình chiết [[xuất. ]]

  Giải thích EN: 1. any aqueous solution of one or more chemical compounds.any aqueous solution of one or more chemical compounds.2. the liquid overflow from an extraction process.the liquid overflow from an extraction process.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  alcohol
  cacburetơ rượu
  alcohol carburetor
  chất lấy từ rượu
  alcohol derivative
  chứng nghiện rượu
  alcohol addict
  dùng dịch hồ rượu polyvinyl
  polyvinyl alcohol size
  Hiệp hội rượu Brandy rượu mạnh Châu Âu
  European Alcohol Brandy and Spirit Union
  kháng axit rượu, tính chịu axit rượu
  acid alcohol resistance
  nhà máy rượu
  alcohol distillery
  nhiệt kế rượu
  alcohol thermometer
  nivô rượu
  alcohol level
  rượu amyl
  pentyl alcohol
  rượu arachic
  eicosyl alcohol
  rượu bậc ba
  tertiary alcohol
  rượu bậc hai
  secondary alcohol
  rượu bậc nhất
  primary alcohol
  rượu benzyl
  benzyl alcohol
  rượu biến chất
  denatured alcohol
  rượu biến tính
  denatured alcohol
  rượu bocnyl
  bornyl alcohol
  rượu camphyl
  camphyl alcohol
  rượu cấp cao
  higher alcohol
  rượu eicosyl
  eicosyl alcohol
  rượu etyl
  ethyl alcohol
  rượu gỗ
  wood alcohol
  rượu hexyl
  hexyl alcohol
  rượu isopropyl
  isopropyl alcohol
  rượu khan
  dehydrated alcohol
  rượu không bão hòa
  unsaturated alcohol
  rượu khử nước, cồn tinh thiết
  dehydrated alcohol
  rượu metan
  methane alcohol
  rượu metanol
  wobble alcohol
  rượu metyl
  methyl alcohol
  rượu metyl
  wood alcohol
  rượu metyla
  methyl alcohol
  rượu năm lần
  pentabasic alcohol
  rượu nhiều lần
  polyhydric alcohol
  rượu pentyl
  pentyl alcohol
  rượu phenylic
  phenylic alcohol
  rượu polyvinyl
  polyvinyl alcohol (PVAL)
  rượu polyvinyl
  PVAL (polyvinylalcohol)
  rượu thơm, rượu mạch vòng
  aromatic alcohol
  rượu thujyl
  thujyl alcohol
  rượu tinh chế
  rectifled alcohol
  rượu tinh khiết
  pure alcohol
  rượu từ ngũ cốc
  grain alcohol
  rượu tuyệt đối
  absolute alcohol
  rượu đã loại nước
  dehydrated alcohol
  rượu đã metyl hóa
  denatured alcohol

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  alcohol
  hàm lượng rượu
  alcohol content
  nhà máy rượu
  alcohol plant
  nồng độ rượu
  alcohol concentration
  rượu alilic
  allyl alcohol
  rượu amilic
  amyl alcohol
  rượu biến tính
  food alcohol
  rượu biến tính đặc biệt
  specially denatured alcohol
  rượu etilic công nghiệp
  industrial ethyl alcohol
  rượu etilic không thấm nước
  absolute alcohol
  rượu Etilic từ hồ Sunfit
  sulphite waste liquor alcohol
  rượu etilic từ phế liệu gỗ
  wood waste alcohol
  rượu etilic uống
  crude alcohol
  rượu kế
  alcohol gaufre
  rượu khan
  anhydrous alcohol
  rượu nồng độ thấp
  low-proof alcohol
  rượu thô
  denatured alcohol
  rượu tinh chế
  main product alcohol
  rượu tinh chế
  rectified alcohol
  rượu từ mật rỉ
  beet alcohol
  rượu từ nho
  grape alcohol
  rượu uống
  agrain alcohol
  sự cất rượu
  alcohol distillation
  sự lên men rượu
  alcohol-fermentation
  độ bền rượu
  alcohol tolerance
  đồ uống không rượu
  alcohol-free beverage

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X