• Thông dụng

  Danh từ
  Crane

  Động từ

  To load and unload by means of a crane
  cẩu hàng
  to load and unload goods by means of a crane

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X