• Thông dụng

  Động từ

  To continue; to keep on
  cứ đi thẳng
  to keep straight on

  Trạng từ

  just
  Cứ ngồi đấy đã!
  Just sit here, please!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X