• Thông dụng

  Phó từ

  Already
  đã trưa rồi
  It's already late
  First
  chúng ta hãy học đã
  Let's learn first
  As; since

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X