• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  rigid-plastic
  hệ cứng dẻo
  rigid-plastic system
  thuyết cứng dẻo
  rigid-plastic theory

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X