• Thông dụng

  Tính từ

  Soft; flexible; plastic
  đất sét dẻo
  plastic clay
  deo dẻo
  rather flexible

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  ductile
  flexible
  malleable
  non-elastic
  plastic

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  slimy
  viscous

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X