• Thông dụng

  Danh từ

  Pole
  cực dương
  The positive pole extremity
  Phó từ
  ultra; extremely

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X