• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bore
  calip đo trong
  bore gauge
  caliber gauge
  calibre
  copy
  size
  template
  templet

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X