• Thông dụng

  Danh từ

  Head, chief (as opposite to phó)
  một chánh hai phó
  one chief and two deputies
  chánh tổng
  canton chief
  Sprig, twig

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X